Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2022-2023

 Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/24-5-2023 (θέμα 5ο ) απόφαση συνεδρίασης Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, παρατείνονται οι Δηλώσεις Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου  Ακαδ. έτους 2022-2023 για το τμήμα Γεωπονίας, κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 26-5-2023 έως και την Τρίτη 30-5-2023. Οι φοιτητές των πρώην Τμημάτων Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής,  Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής…

Περισσότερα