Εικόνα Ανακοινώσεις για ΠΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων
Print Friendly, PDF & Email

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το νέο  πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 οι εξετάσεις των μαθημάτων  Γενική Λαχανοκομία και Υπαίθρια Λαχανικά  του ΠΠΣ Τεχνολόγων Γεωπόνων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27/08/2021.

  • Γενική Λαχανοκομία – Παρασκευή 27/08/2021 09:00π.μ-11:00 π.μ
  • Υπαίθρια Λαχανικά – Παρασκευή 27/08/2021 11:00π.μ-13:00

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να εγγραφούν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ στα αντίστοιχα μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Exams του Πανεπιστημίου.

Σχετική ενημέρωση για τις διαδικασίες εξέτασης θα αναρτηθούν στην πλατφόρμα Exams του Πανεπιστημίου.

Ο Διδάσκων