Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων
Print Friendly, PDF & Email

Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου των επι πτυχίω φοιτητών Π.Π.Σ. Τεχνολόγων Γεωπόνων θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1-12-2021 έως 17-12-2021, σύμφωνα με την από 12-11-2021 απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.