Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων
Print Friendly, PDF & Email

Οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου των επί πτυχίω φοιτητών (Π.Π.Σ. Τεχνολόγων Γεωπόνων και Π.Π.Σ. Γεωπόνων) θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 18-4-2022 έως και 8-5-2022, σύμφωνα με την αριθμ. 5/15-4-2022 απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Διευκρινίζεται ότι, προς το παρόν, επί πτυχίω φοιτητές για το Τμήμα Γεωπονίας θεωρούνται όσοι φοιτητές από ένταξη έχουν ξεπεράσει το 10ο εξάμηνο φοίτησης (φοιτητές που μεταπήδησαν από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων στο Τμήμα Γεωπονίας).

Εκ της Γραμματείας