Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα
Print Friendly, PDF & Email

Οι εξετάσεις των παρακάτω μαθημάτων την Τετάρτη 22/6/2022 θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:


ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών (AGR_602)

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/6/2022 και ώρα 12.00


ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

 ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Οι εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22/6/2022 και ώρα 14.15

 ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

Η εξέταση της Θεωρίας Ζωοτεχνία θα πραγματοποιηθεί γραπτώς την Τετάρτη 22/6 και ώρα 12.00

Το εργαστήριο θα εξετασθεί προφορικά στις 15.00 την Τετάρτη 22/6/2022

 ΣΠΑΝΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ.

Η θεωρία θα εξετασθεί γραπτώς την Τετάρτη 22/6/20222 και ώρα 14.15

Το εργαστήριο προφορικώς την Τετάρτη 22/6 και ώρα 15.00

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

Η θεωρία του μαθήματος θα εξετασθεί την Τετάρτη 22/6/2022 και ώρα 12.00

 Το εργαστήριο θα εξετασθεί την Τετάρτη 22/6 και ώρα 14.15

 ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Το εργαστήριο ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ θα εξετασθεί την Τετάρτη 22/6 και ώρα 12.00

Η θεωρία του μαθήματος θα εξετασθεί την Τετάρτη 22/6/2022 και ώρα  14.15

 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Οι εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22/6/2022 και ώρα 15.30