Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Η ώρα εξέτασης στο μάθημα Μοριακή Βιολογία- Βιοτεχνολογία την Τετάρτη 22 Ιουνίου  έχει αλλάξει.
Η νέα ώρα εξέτασης είναι 10.00-12.00πμ

Ο διδάσκων

Με εκτίμηση
Χαράλαμπος Τζούπης