Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Η ορκωμοσία των φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από τα τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2022, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29η Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην Αμαλιάδα Ηλείας.

Αιτήσεις συμμετοχής στην ορκωμοσία θα γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 8/7/2022 έως και την Παρασκευή 15/7/2022.

Οι φοιτητές/τριες προς ορκωμοσία θα πρέπει να καταθέσουν ή να στείλουν με e-mail, από το πανεπιστημιακό τους e mail, στη γραμματεία () την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά που ακολουθούν:

  • Έντυπο αίτησης (επισυνάπτεται)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη του Ν.1599/1986 ότι ο φοιτητής/τρια δεν έχει καμία  εκκρεμότητα   με   την  Κεντρική   Βιβλιοθήκη   και  τη   Φοιτητική   Εστία   του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (πάσο) (εάν έχει εκδοθεί). Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, ο φοιτητής/τρια συμπληρώνει μια Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει εκδοθεί στο όνομά του/της. Στην περίπτωση που η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα έχει απωλεσθεί, ο φοιτητής/τρια δηλώνει την απώλεια στην Αστυνομική Δ/νση της περιοχής του και προσκομίζει στη Γραμματεία μαζί με την

αίτηση για ορκωμοσία και τη βεβαίωση απώλειας της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από την Αστυνομία.

 ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ.

Σας επισημαίνουμε ότι η αίτηση πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) και όχι μέσω του μηχανογραφικού προγράμματος PROGRESS.

Επίσης, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι σχετικά με την διαδικασία:

  • Επειδή η τελετή ορκωμοσίας αποτελεί μια σημαντική στιγμή τόσο για τους αποφοίτους όσο και για τις οικογένειές τους, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ατμόσφαιρα πολιτισμού και ευπρέπειας, όπως αρμόζει σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η κατανάλωση ποτού και φαγητού, καθώς και η χρήση ειδών πάρτι (σερπαντίνων, κομφετί, καραμουζών κλπ.), ανθοδεσμών στο χώρο διεξαγωγής των τελετών, στους κοινόχρηστους χώρους και στον περιβάλλοντα χώρο του Τμήματος.
  • Η τελετή αποφοίτησης θα πραγματοποιηθεί με την υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών σύμφωνα την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ κατά της πανδημίας covid Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες προσέρχονται στο χώρο της τελετής με επίδειξη και έλεγχο είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικού νόσησης είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 ή αρνητικής εξέτασης με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid-test) και του αντίστοιχου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται από τους κατά τόπους υπευθύνους για τη διενέργεια ελέγχων.
  • Η χρήση της προστατευτικής μάσκας (κατά προτίμηση χειρουργικής) είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στην τελετή τόσο κατά την είσοδο, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στον χώρο διεξαγωγής της τελετής.
  • Στην τελετή θα συμμετάσχουν μόνο οι ορκιζόμενοι, συνοδευόμενοι από τρία το πολύ άτομα. Η πραγματοποίηση της τελετής θα γίνει χωρίς τηβέννους και χωρίς χειραψία. Οι ορκιζόμενοι με τους συνοδούς τους προσέρχονται στο χώρο διεξαγωγής της τελετής μισή ώρα πριν την έναρξη της τελετής και αποχωρούν σταδιακά, χωρίς να παραμένουν στους κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός.