Εικόνα Πρόγραμμα Εξετάσεων

Αναρτήθηκε το ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (23-08-2022) Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021-2022 του τμήματος Γεωπονίας.


Τροποποίηση Προγράμματος (23-08-2022): Περιλαμβάνει τις αίθουσες που θα διεξαχθούν οι εξετάσεις καθώς και κάποιες τελικές αλλαγές στις ώρες και ημερομηνίες διεξαγωγής των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Τροποποίηση Προγράμματος (03-08-2022): Ανακοίνωση τροποποίησης ημερομηνίας εξέτασης των μαθημάτων των κ.κ. Παπασωτηρόπουλου και Ρουμελιώτη


Κατόπιν της δημοσίευσης του Π.Δ. 52/2022 (ΦΕΚ 131/07.07.2022 τ. Α’) και ειδικότερα των οριζόμενων στα άρθρα 2, 6 και 8 σας ενημερώνουμε ότι η επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2022, θα διενεργηθεί από 1/9/2022, στις νέες έδρες των Τμημάτων.

Ειδικότερα, η επαναληπτική  εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2022 για τους φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας θα διεξαχθεί από 1/09/2022 έως και 23/09/2022 στο Κτήριο Κ24(δείτε φωτογραφία παρακάτω) στις εγκαταστάσεις του Μεσολογγίου  , σύμφωνα και  με την από 26/7/2022 ανακοίνωση της Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Κτίριο Κ24 Μεσολόγγι