Εικόνα Ανανέωση Εγγραφής

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές  του τμήματος Γεωπονίας (δεν αφορά τους φοιτητές πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων) ότι η περίοδος ανανέωσης εγγραφής  για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23 θα είναι ανοικτή από 01-09-2022 έως και 31-10-2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Ανανέωση εγγραφής θα πρέπει να κάνουν ΟΛΟΙ οι φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας κάθε εξάμηνο και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για :

  1. Λήψη οποιουδήποτε πιστοποιητικού σπουδών από τη Γραμματεία και
  2. Υποβολή Δήλωσης Μαθημάτων. (Για την περίοδο Δήλωσης Μαθημάτων θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση).

Το παραπάνω ΔΕΝ αφορά τους φοιτητές πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Η ανανέωση εγγραφής θα πραγματοποιηθεί στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr από 01-09-2022 έως και 31-10-2022  όπως δείχνουν οι παρακάτω εικόνες.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διαδικασία ανανέωσης εγγραφής σε εξάμηνο, οι φοιτητές παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων & Εφαρμογών μέσω του email : .

Από τη Γραμματεία του Τμήματος