Την Πέμπτη 22/9/2022  στις 10:30 -12:30 πμ  θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών του Τμήματος :

  1. Στέργιος Φραγκάκης

Μελέτη και υλοποίηση συστήματος συλλογής και καταγραφής υδρομετεωρολογικών δεδομένων με χρήση μικροεπεξεργαστή ανοικτού κώδικα

  1. Μαρία Χατζαντωνάκη

Υδατικό Αποτύπωμα Καλλιεργειών Έννοιες και μεθοδολογίες υπολογισμού


Όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει την παρουσίαση μπορεί μέσω του παρακάτω συνδέσμου zoom:

https://upatras-gr.zoom.us/j/96190078241?pwd=cFQzd25IUHlTNGhmL01kM1N0V2U2QT09


Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΜΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ