Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Με Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας (αριθμ. 1/19.09.2022) οι υποβαλλόμενες αιτήσεις φοιτητών περί έγκρισης εκ μέρους της Συνέλευσης εκπρόθεσμων δηλώσεων μαθημάτων θα απορρίπτονται.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές που ακολουθούν τα Π.Π.Σ. των πρώην Τμημάτων:

  • Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής,
  • Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής,
  • Γεωπονίας (Αμαλιάδας)

να φροντίσουν για την έγκαιρη και έγκυρη υποβολή δήλωσης μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 -2023.

Το διάστημα υποβολής δηλώσεων μαθημάτων θα γνωστοποιηθεί με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωπονίας.