Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του πρώην τμήματος Γεωπονίας Αμαλιάδας ότι για το Χειμερινό Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2022-23  ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Κατά το τρέχον Χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2022-23 προσφέρονται στους φοιτητές το 5ο και 7ο και Θ Μεταβατικό εξάμηνο.
  2. Το 1ο, 2ο, 3ο, και 4ο εξάμηνο δεν παρέχονται λόγω αναστολής εισακτέων που τελούσε το πρώην Τμήμα Γεωπονίας κατά τα Ακαδημαϊκά έτη 2021-22 και 2022-23 αντίστοιχα.
  3. Το υποχρεωτικό μάθημα Γενική Λαχανοκομία (AGR_501) δεν παρέχεται. Το μάθημα θα μεταφερθεί και θα διδαχθεί στο Εαρινό εξάμηνο 2022-23 από Διδάσκοντα μέσω ΠΔ 407/80
  4. Το υποχρεωτικό μάθημα Γενική Γεωργία (AGR_500) θα αρχίσει να διδάσκεται με μια μικρή καθυστέρηση (θα υπάρξει επικαιροποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα) καθώς αναμένεται Υπότροφος Ακαδημαϊκής Εμπειρίας που θα διδάξει το μάθημα μέσω επαναπροκήρυξης της θέσης που έχει γίνει.
  5. Οι φοιτητές 7ου εξαμήνου σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών και τους κανόνες δήλωσης μαθημάτων, δηλώνουν τα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και επιλέγουν τρία (3) από τα εννέα (9) μαθήματα Επιλογής (Ε).
  6. Από τα (9) μαθήματα Επιλογής (Ε) που αναφέρονται θα προσφερθούν μόνο 3 μαθήματα, i) Παραγωγική Ανθοκομία (AGR_703) ii) Αλληλεπιδράσεις Φυτών και Μικροοργανισμών (AGR_707) και iii) Αγροτική Πολιτική (AGR_709) τα οποία υπάρχουν και στο αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.
  7. Μέχρι να ανοίξουν οι δηλώσεις μαθημάτων εν δυνάμει θα προσφέρεται και το μάθημα επιλογής Γεωργική Μηχανολογία (AGR_705) με αντίστοιχη επικαιροποίηση στο ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς αναμένεται Υπότροφος Ακαδημαϊκής Εμπειρίας που θα διδάξει το μάθημα μέσω επαναπροκήρυξης της θέσης που έχει γίνει

Η Προσωρινή Πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας

Αγγελική Καυγά

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια