Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία των φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από τα τμήματα που περιήλθαν στο Τμήμα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών, ως έχον την αρμοδιότητα δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ. 52/2022 – (ΦΕΚ Α ́/131/7.7.2022), κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ (αντί για 10:30 π.μ. που είχε ανακοινωθεί στο Πρόγραμμα ορκωμοσίας φοιτητών/τριών περιόδου Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022) στο Aμφιθέατρο του κτιρίου Κ-24 (δείτε παρακάτω εικόνα) του campus του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι, με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών, σύμφωνα τις εκάστοτε ισχύουσες ΚΥΑ κατά της πανδημίας covid 19.

Κτίριο Κ24 Μεσολόγγι