Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Μετά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι:

α) Η κα Μαρία Παπαδάκη, εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 31/8/2024.

β) Η κα Βλασούλα Μπεκιάρη, εκλέγεται Αντιπρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 31/8/2024.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

Παπασωτηρόπουλος Βασίλειος

Ζερβουδάκης Γεώργιος

Μαλάμος Νικόλαος