Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Η διδασκαλία του μαθήματος Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών  την Τετάρτη 08-03-2023  αναβάλλεταιλόγω ασθένειας του διδάσκοντα.

Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τρίτη 14-3-2023 και ώρα 14.00 μ.μ.

 Ο διδάσκων

Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος