Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Το μάθημα Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί ( CRS_800) στις 16/03/2023, ημέρα Πέμπτη, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Η αναπλήρωσή του θα γίνει σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Με εκτίμηση

Δρ Λιόπα-Τσακαλδου Αγλαΐα