Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών σας εύχεται «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ»

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο,  στην υπ΄ αριθμ. 123/30.03.2023 συνεδρίασή του, μετά από εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε ομόφωνα ότι την Μ. Πέμπτη 13.04.2023 και την Τρίτη του Πάσχα 18.04.2023, δεν θα λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες και Γραμματείες του Ιδρύματος, πλην εκείνων που είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του.

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, την Μ. Πέμπτη 13.04.2023 και την Τρίτη του Πάσχα 18.04.2023 θα λειτουργεί από 09:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ. το Τμήμα Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης και Αρχείου (Ισόγειο – Αίθριο κτιρίου Α’ Διοίκησης, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 – 996628, 996651), στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν τα έγγραφα και την πάσης φύσεως αλληλογραφία τους, που απευθύνεται προς το Πανεπιστήμιο Πατρών, τις υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος.

 

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών σας εύχεται
«ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ»