Αστικό ΚΤΕΛ Μεσολογγίου

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε πλέον μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Αστικού ΚΤΕΛ Μεσολογγίου,  να μάθετε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία, τα δρομολόγια που εκτελεί και τη συχνότητά τους, καθώς και τις τιμές εισιτηρίων.

Μπορείτε  μέσω της Τηλεματικής να επιλέξτε μία στάση ή να πληκτρολογήστε το όνομα της και στη συνέχεια  να δείτε σε πραγματικό χρόνο την κίνηση του λεωφορείου καθώς και το πρόγραμμα αφίξεων όλων των λεωφορείων στην επιλεγμένη στάση.

Η πρόσβαση στην Τηλεματική του Αστικού ΚΤΕΛ Μεσολογγίου γίνεται μέσω του συνδέσμου: https://astiko-messolonghi.gr/tilematiki/