Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει  εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών  Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στην Συνέλευση του τμήματος Γεωπονίας , με θητεία ετήσια που ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει την 31η Αυγούστου 2024.

Η διαδικασία ανάδειξης του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών πραγματοποιείται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία.

Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 22.06.2023, ημέρα Πέμπτη και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00 π.μ έως τις 13:00 μ.μ.

Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 23.06.2023 την ίδια ώρα με τον ίδιο τρόπο.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρούσας, κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και χωρίς την εκ νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.