Εικόνα Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Γεωπονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Γεωπονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα διενεργηθούν μέσα στο προβλεπόμενο εκ του νόμου χρονικό διάστημα ήτοι : 1 Δεκεμβρίου 2024 με 20 Δεκεμβρίου 2024. Η ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 έχει ανακοινωθεί από τις 18.04.2024 και στο link: https://agriculture.upatras.gr/?p=8309. Πρόγραμμα εξετάσεων κατατακτηρίων για τα Ακαδημαϊκό…

Περισσότερα
UPatras Stars - Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «UPatras Stars»

Ο Φοιτητικός Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «UPatras Stars» ξεκινά! Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στον 1ο Φοιτητικό Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «UPatras Stars» του Πανεπιστημίου Πατρών. Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ https://upstars.upatras.gr/registration/ έως το Σάββατο 20 Ιουλίου 2024 Μ.Ο.Δ.Υ. Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Email:

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Εφαρμογή Μεταβατικών Διατάξεων Π.Δ.52 για τους Υποψήφιους Πτυχιούχους των πρώην Τμημάτων, Γεωπονίας – Αμαλιάδας, Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής

Οι Υποψήφιοι Πτυχιούχοι  φοιτητές των πρώην τμημάτων : Γεωπονίας (Αμαλιάδας), Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής, που επιθυμούν  να εφαρμόσουν τις Μεταβατικές Διατάξεις του Π.Δ. 52 (ΦΕΚ 131/7.7.2022/τ.Α΄), Άρθρο 8, παρ.2 και 2α, (που βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο του Τμήματος (https://agriculture.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/07/FEK-2022-Tefxos-A-00131-08_07_2022.pdf), θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην γραμματεία του τμήματος, μέσω της…

Περισσότερα

Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025 για φοιτητές πρώην τμημάτων Γεωπονίας (Αμαλιάδας) και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Οι φοιτητές των πρώην τμημάτων Γεωπονίας (Αμαλιάδας) και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, που δεν έχουν κατοχυρώσει κάποιο θέμα Πτυχιακής Εργασίας, θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, που υπάρχει διαθέσιμη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων (https://eservice.upatras.gr) του Πανεπιστημίου Πατρών   από 10.07.2024 έως  31.10.2024. ***Σημαντική…

Περισσότερα
Εικόνα Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Τα Υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνουν ότι από Τρίτη 25 Ιουνίου, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ψηφιακά είτε απευθείας, μέσω της σελίδας https://stegastiko.minedu.gov.gr/, είτε μέσω του gov.gr, στην κατηγορία «Εκπαίδευση» και την υποκατηγορία «Πανεπιστήμια και φοίτηση», μέχρι και…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής για την ορκωμοσία του Τμήματος Γεωπονίας στις 29-07-2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την απονομή τίτλων σπουδών, θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία από την Τρίτη 25/06/2024 έως και την Κυριακή 14/07/2024 και ώρα 24:00 μ.μ.. ΠΡΟΣΟΧΗ : Εκπρόθεσμες Αιτήσεις Ορκωμοσίας ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας της τεθείσας προθεσμίας. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι Πτυχιούχοι που ΔΕΝ υποβάλουν Αίτηση Ορκωμοσίας,…

Περισσότερα
Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Φοιτητών/-τριών περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2024

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 184/20.06.2024 συνεδρίασή του,  αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, απαιτήσεων και διαδικασιών,  σύμφωνα με το Πρόγραμμα Τελετών Ορκωμοσίας Φοιτητών/-τριών περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2024. Για το Τμήμα Γεωπονίας η διεξαγωγή της ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024…

Περισσότερα
Upatras

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων, να υποβάλουν υποψηφιότηταγια το αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών  με θητεία έως 31.08.2027

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Πρακτικό εκλογής μελών ΕΤΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας

Την 18/06/2024 ημέρα Τρίτη και από τις 09:00 έως τις 13:00., πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο με βάση την υπό στοιχεία 123024/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄ 5220/7.10.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Ορισμός Ο.Δ.Ε., Διαχειριστή και ανακήρυξη Υποψηφίων, για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή τους στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών-Ορισμός Ο.Δ.Ε., διαχειριστή και ανακήρυξη υποψηφίων

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διαπιστώνει τον ορισμό του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 39163/04.06.2024 (ΑΔΑ:Ψ32Ρ469Β7Θ-7ΝΦ) απόφαση της Σχολής…

Περισσότερα