Εικόνα Κεφαλίδας

Το  Διοικητικό Προσωπικό  Γραμματείας τμήματος απαρτίζεται από:


Παπαπέτρου Παναγιώτα, Προσωπικό Γραμματείας

Τηλέφωνο: (+30) 2610962999

Email: 


Αναστάσιος Κρόκος , Προσωπικό Γραμματείας

Τηλέφωνο: (+30) 2610962997

Email:


Χαραλαμπία Καλοπίση , Προσωπικό Γραμματείας

Τηλέφωνο: (+30) 2610962998

Email: