Εικόνα Κεφαλίδας

Το  Διοικητικό Προσωπικό  Γραμματείας τμήματος απαρτίζεται από:


Παπαπέτρου Παναγιώτα, Προσωπικό Γραμματείας

Τηλέφωνο: (+30) 26220-39001 & 39002

Φαξ: (+30) 26220-39003

Email: 


Αναστάσιος Κρόκος , Προσωπικό Γραμματείας

Τηλέφωνο: (+30) 26220-39001 & 39002

Φαξ: (+30) 26220-39003

Email:


Χαραλαμπία Καλοπίση , Προσωπικό Γραμματείας

Τηλέφωνο: (+30) 26220-39001 & 39002

Φαξ: (+30) 26220-39003

Email: