Για την αποφοίτησή τους οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων , και ένα σύνολο Μαθημάτων Επιλογής όπως φαίνεται πιο κάτω, ώστε να συγκεντρώσουν συνολικά έναν αριθμό 300 Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ):

Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων: 235 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων  Επιλογής: 65 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 1ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 2ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 3ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 4ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 5ου εξαμήνου: 30 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 6ου εξαμήνου: 30ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 7ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων  Επιλογής 7ου Εξαμήνου: 15 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 8ου εξαμήνου: 10 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων  Επιλογής 8ου Εξαμήνου: 20 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 9ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων  Επιλογής 9ου Εξαμήνου: 15 ΠΜ
Σύνολο Υποχρεωτικών Μαθημάτων 10ου εξαμήνου: 15 ΠΜ
Σύνολο Μαθημάτων  Επιλογής 10ου εξαμήνου: 15 ΠΜ

Ελάχιστος χρόνος σπουδών: 10 εξάμηνα (5 έτη).