Εργαστήριο Φυσιολογίας και Θρέψης Φυτών

Γεώργιος ΣαλάχαςΥπεύθυνος Εργαστηρίου: Γεώργιος Σαλάχας, Καθηγητής,English Flag

Email: ,

Τηλ. 26310 58290


Αντικείμενο του Εργαστηρίου Φυσιολογίας & Θρέψης Φυτών, είναι η διδασκαλία των φοιτητών και η εξοικείωσή τους  με την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα που εστιάζεται τόσο στις σύγχρονες εφαρμογές συμβατικών μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής στη φυσιολογία και τη θρέψη των φυτών, όσο και στην ανάπτυξη και παραγωγή νέας γνώσης σε καινοτόμα συστήματα καλλιέργειας φυτών(Αεροπονία, Υδροπονία, Aquaponics) και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας που χαρακτηρίζουν τη Γεωργία του μέλλοντος.

Το Εργαστήριο έχει πλούσια εργαστηριακή και ερευνητική δραστηριότητα και σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς φορείς υλοποιούνται σε αυτό πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές.


Αεροπονική Φάρμα


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα


Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου Φυσιολογίας & Θρέψης Φυτών εστιάζονται  στα γνωστικά αντικείμενα:

 •  Δευτερογενής Φυτικός Μεταβολισμός, «Η Θεωρία της Κρίσιμης Ζώνης του Φυτικού Μεταβολισμού».

 • Aeroponics, Τεχνολογίες Συστημάτων Αεροπονικής καλλιέργειας Φυτών.

 • Συστήματα Υδροπονίας, Aquaponics.

 • Τεχνολογίες Υδροπονικής παραγωγής σποροφύτων.


Παραγωγή σποροφύτων


 • Τεχνολογίες Θρέψης και Λίπανσης των Φυτών, Υπολείμματα νιτρικών ιόντων και βαρέων μετάλλων στο περιβάλλον.

 • Kύκλος ζωής του άνθρακα, Κυκλική Οικονομία, IOT.

 • Συντήρηση Ελαιολάδου, Long Life Extra Virgin Olive  Oil (LL-EVOO).

 • Οργανική Κομποστοποίηση(vermicomposting – φάρμες γαιοσκωλήκων).

 • Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά, Βιομηχανική Κάνναβη (άνοσο πολλαπλασιαστικό υλικό, αιθέρια έλαια, βιοδραστικές ουσίες).


Καλλιέργεια Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών


Ερευνητική Ομάδα


 • Γιώργος Σαλάχας, Καθηγητής

 • Ευάγγελος Γιανακόπουλος, Επ. Καθηγητής

 • Σοφία-Άννα Μπάρλα, Γεωπόνος Υποψήφια διδάκτορας

 • Λίνα Χαβαλίνα, Γεωπόνος Υποψήφια διδάκτορας

 • Ορέστης Γιαννόπουλος, Γεωπόνος Μεταπτυχιακός Φοιτητής

 • Ηλίας Ντζάνης, Γεωπόνος Msc

 • Ελένη Ψαθά, μέλος ΕΤΕΠ

 • Προπτυχιακοί φοιτητές


Ριζικό σύστημα, αεροπονική καλλιέργεια μαρουλιού


Εργαστηριακοί Χώροι – Εργαστηριακός Εξοπλισμός


Διαθέτει εργαστηριακούς πάγκους με 22 θέσεις για την άσκηση των φοιτητών.

Επίσης έχει στη διάθεσή του σύγχρονο και άριστα εξοπλισμένο θερμοκήπιο – Αεροπονική Φάρμα(500 τ.μ.) και χρησιμοποιεί τον βοτανικό κήπο και τον βιολογικό αγρό


Εργαστήριο Φυσιολογίας & Θρέψης Φυτών


Διαθέτει σύγχρονο και άριστο βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων :

 • Ψυχόμενη Φυγοκέντρος

 • Σύστημα απιονισμένου και υπερκαθαρού νερού

 • Aπαγωγός εστία

 • HPLC με τέσσερις detectors

 • Aατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη

 • Λιοφιλιωτής

 • Ανοξείδωτη συσκευή απόσταξης

 • pΗμετρα


Εργαστήριο Φυσιολογίας & Θρέψης Φυτών 2


 • Αγωγιμόμετρα

 • Ζυγοί

 • Οξυγονόμετρo

 • Φασματοφωτόμετρο

 • Φασματοφθορισμόμετρο

 • Φούρνοι

 • Φορητό όργανο μέτρησης φωτοσύνθεσης

 • Φορητά χλωροφυλλόμετρα

 • Συστήματα Αεροπονικής Καλλιέργειας Φυτών – Propagators


Καλλιέργεια Αρωματικών-Φαρμακευτικών Φυτών


Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα


«Χρήση Ηλιακών Συγκεντρωτών για την Αύξηση της Παραγωγής και την Αριστοποίηση της Διατροφικής Αξίας Καλλιεργουμένων Λαχανικών στα Θερμοκήπια».

 (Application Of Solar Light Converters In Greenhouses To The Increase Of Production And Optimization Of Nutritional Value Of Cultivated Vegetables)., Μέτρο 16. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας

 “NUTRI-COMP: Τεχνολογίες Κομποστοποίησης & Προϊόντα Compost


Ανάπτυξη Τεχνογνωσίας


 • Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αεροπονικής καλλιέργειας φυτών.

 • Επισκέψιμη Πειραματική Αεροπονική Φάρμα.


Αεροπονική καλλιέργεια φυτών


 • Υδροπονική μέθοδος παραγωγής σποροφύτων ΑΦΦ, Float system (F.S.). Η μέθοδος εφαρμόζεται ήδη από τον συνεταιρισμό Αρωματικών- Φαρμακευτικών φυτών ΑΣΚΑΦΕΦΑ.

 • Παρθένο ελαιόλαδο μακράς διάρκειας, the Long Life Extra Virgin Olive Oil (LL-EVOO). 

 • Οργανική Κομποστοποίηση – Καλλιέργεια Γαιοσκωλήκων.


Παρθένο ελαιόλαδο e Long Life Extra Virgin Olive Oil (LL-EVOO)