Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)

  • Κουλόπουλος Αθανάσιος  Email: 

  • Μπλαχούρα Χριστίνα Email:

  • Πανταζόπουλος Γεώργιος Email:

  • Ψαθά Ελένη Email:

  • Μαυρόγιαννης Διονύσης