Εικόνα Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πατρών Αμαλιάδα

Το Τμήμα Γεωπονίας  βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στην Αμαλιάδα στο σημείο που δείχνει ο παρακάτω χάρτης.

Εικόνα Χάρτης Πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του τμήματος

Στην Αμαλιάδα  μπορεί να φτάσει κανείς εύκολα από διάφορες πόλεις με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ (https://www.ktelileias.gr).