Πτυχιακή Εργασία

Στο e-Class έχει δημιουργηθεί μάθημα με κωδικό AGRI202 και τίτλο «Πτυχιακή Εργασία» (https://eclass.upatras.gr/courses/AGRI202/), στο όνομα Ειρήνη Καραναστάση, για φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν την πτυχιακή τους στο Εργαστήριο Φυτοπροστασίας.

Τα αντικείμενα αφορούν στους φυτοπαρασιτικούς και εντομοπαθογόνους νηματώδεις.

Προϋπόθεση η ολοκληρωμένη και επιτυχής συμμετοχή των φοιτητών στα σχετικά μαθήματα.

Η εργασία απαιτεί τη συντήρηση εργαστηριακών καλλιεργειών φυτών, εντόμων και νηματωδών, που σημαίνει ότι απαιτείται παρουσία στο εργαστήριο καθ’ όλη της διάρκεια εκπόνησης των πειραμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να εγγράφονται στο σχετικό eclass (https://eclass.upatras.gr/courses/AGRI202/) μέσου του οποίου θα γίνεται η όποια επικοινωνία.

Δρ Ειρήνη Καραναστάση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εργαστήριο Φυτοπροστασίας, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών