Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Οι φοιτητές του πρώην τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής , που έχουν δηλώσει το μάθημα Ζωοτεχνία το χειμερινό εξάμηνο και θα το παρακολουθήσουν το εαρινό καλούνται να κάνουν εγγραφή το ταχύτερο στο e-class στο μάθημα Ζωοτεχνία (ΒΑΕ_189)

Ο Διδάσκων

Κοσμάς Βιδάλης