Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Τα μαθήματα Εισαγωγή στην Επιστήμη της Γεωργικής Μηχανικής, Αντοχή Υλικών και Αγγλικά για Επιστημονική Συγγραφή θα εξεταστούν στην ύλη του κάθε μαθήματος  όπως αυτό διδάχτηκε την τελευταία φορά δηλαδή το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν να έρθουν στο εργαστήριο της Μαρίας Παπαδάκη  (Α29) τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα έναρξης της εξέτασης για να μπουν σε ομάδα για την προφορική εξέτασή τους.

Μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το κάθε μάθημα επιτρέπεται να εξεταστούν.

Τα αντίστοιχα μαθήματα εμφανίζονται και στο eclass.