Πτυχιακή Εργασία

Την Πέμπτη 07/09/2023 και ώρα 14.00 -15.00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά η παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας των φοιτητών του Τμήματος:

  1. Σαββανίδης Γεώργιος
  2. Γιάννη Ανδρέας-Θωμάς