Πτυχιακή Εργασία

Την Πέμπτη 21/09/2023 και ώρα 12:00 – 12:45 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας των φοιτητριών του Τμήματος Γεωπονίας: ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΟΥΛΙΔΑ ΜΑΡΙΑ με θέμα «Αποτύπωση Ελαιώνα με χρήση εφαρμογής συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών στο πεδίο».