Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 152/26.10.2023 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά, μετά από πρόταση του Πρύτανη και τη διερεύνηση για την διεξαγωγή εκδηλώσεων ορκωμοσίας δια ζώσης για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2023, αποφάσισε ομόφωνα να επιτρέψει την διεξαγωγή εκδηλώσεων αποφοίτησης και ορκωμοσίας φοιτητών με υποχρεωτική τήρηση κανόνων, όπως ισχύουν και όπως αναφέρονται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Για το τμήμα Γεωπονίας  η διεξαγωγή της ορκωμοσίας θα πραγματοποιηθεί τη  Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:30π.μ. .