Εικόνα Προκηρύξεις Προσωπικού

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 31/19.01.2024 συνεδρίασή της ενέκρινε τις εισηγήσεις των Τριμελών Επιτροπών για την επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  σύμφωνα με τις προκηρυχθείσες θέσεις κατά γνωστικό αντικείμενο για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, ως ακολούθως:


Για το γνωστικό αντικείμενο ΒΟΤΑΝΙΚΗ, και τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • AGRI_104 Συστηματική Βοτανική Ζιζανιολογία (με μερική απασχόληση)
 • CRS_1008 Ζιζανιολογία (με μερική απασχόληση)

Επιλέγεται ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης: 97057/14.12.2023


Για το γνωστικό αντικείμενο ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ και τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • AGRI_202 Γενετική (με μερική απασχόληση)
 • CRS_400 Μοριακή Βιολογία – Βιοτεχνολογία Φυτών (με μερική απασχόληση)

Επιλέγεται ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης: 97342/15.12.2023


Για το γνωστικό αντικείμενο ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ και τη διδασκαλία του μαθήματος:

 • AGRI_205 Γεωργική Μικροβιολογία (με μερική απασχόληση)
 • CRS_806 Μοριακή Διαγνωστική (με μερική απασχόληση)

Επιλέγεται ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης: 96931/14.12.2023


 • Για το γνωστικό αντικείμενο ΒΕΛΤΙΣΩΣΗ ΦΥΤΩΝ και τη διδασκαλία των μαθημάτων:
 • CRS_501 Βελτίωση Φυτών (με μερική απασχόληση)
 • AGR_807 Ειδικά Θέματα Βελτίωσης Φυτών (με μερική απασχόληση)

Επιλέγεται ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης: 96972/14.12.2023


Για το γνωστικό αντικείμενο ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ και τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • CRS_Φυτοπαθολογία (με μερική απασχόληση)
 • AGR_1003 Φυτοπροστασία Δενδροκομικών Φυτών (με μερική απασχόληση)

Η θέση κηρύχθηκε άγονη


Για το γνωστικό αντικείμενο ΓΕΩΡΓΙΑ και τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • CRS_405 Γενική Γεωργία (με μερική απασχόληση)
 • CRS_603 Ειδική Γεωργία Ι (με μερική απασχόληση)

Η θέση κηρύχθηκε άγονη


Για το γνωστικό αντικείμενο ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ και τη διδασκαλία του μαθήματος:

 • CRS_1004 Γεωργικά Μηχανήματα (με μερική απασχόληση)
 • BAE_803 Γεωργική Μηχανολογία (με μερική απασχόληση)

Επιλέγεται ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης: 97364/15.12.2023


Για το γνωστικό αντικείμενο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ και τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • BAE_830 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (με μερική απασχόληση)
 • BAE_808 Αυτόματος Έλεγχος Γεωργικών Διεργασιών και Μηχανημάτων (με μερική απασχόληση)

Επιλέγεται ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης: 95779/11.12.2023


Για το γνωστικό αντικείμενο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και τη διδασκαλία των μαθημάτων:

 • BAE_810 Εφαρμογές Κυκλικής Οικονομίας στην Γεωργία (με μερική απασχόληση)
 • AGR_809 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αγροτικής Παραγωγής (με μερική απασχόληση)

Επιλέγεται ο υποψήφιος με αριθμό αίτησης: 95742/11.12.2023


Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών, από σήμερα 15.02.2024 έως και  Δευτέρα 19.02.2024 και ώρα 12.00 μ.μ.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πανεπιστήμιο Πατρών, Νέα Κτίρια  Τ.Κ.: 30200 Μεσολόγγι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα 2631058345 – 2631058343

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: https://agriculture.upatras.gr/

ΕMAIL:

Εκ της Γραμματείας του Τμήματος Γεωπονίας