Εικόνα Υπηρεσία Εύδοξος: Δηλώσεις Συγγραμμάτων
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτ/λεπτα

Σύμφωνα με το έγγραφο (https://eudoxus.gr/Files/Dianomi_Earinou_2023_24.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την *Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024* και θα ολοκληρωθούν την *Παρασκευή 10 Μαΐου 2024*.

Η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την *Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024* και θα ολοκληρωθεί την *Παρασκευή 24 Μαΐου 2024*.

 Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (https://eudoxus.gr/contact).

*** ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΑΡΚΕΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ, ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ.

ΕΤΣΙ:

  • ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGRΙ
  • ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ AGR
  • ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CRS
  • ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΕ
  • ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝ 4ΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ (π.χ. 1101-4405)

Εκ της Γραμματείας