Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτ/λεπτα

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για την απονομή τίτλων σπουδών, θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία από Τρίτη 26/03/2024 έως την Τρίτη 02/04/2024 και ώρα 24:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24/04/2024 και ώρα 11:30 π.μ.  στην έδρα του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι και αφορά τους φοιτητές/τριες των εξής Τμημάτων:

  • α) πρώην Τμήματος Γεωπονίας (μεταβατικό) του Πανεπιστημίου Πατρών,
  • β) πρώην Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και
  • γ) πρώην Τμήματος Θ.Ε.Κ.Α. του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν  τις υποχρεώσεις τους στην εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 ή προγενέστερα, προκειμένου να λάβουν μέρος στην Ορκωμοσία της 24ης Απριλίου 2024, θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας  μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων (https://eservice.upatras.gr) την  «Αίτηση Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών» που υπάρχει διαθέσιμη.

Για την υποβολή της «Αίτησης Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών» οι φοιτητές που διαθέτουν ενεργό ακαδημαϊκό λογαριασμό  υποβάλλουν την αίτησή τους πραγματοποιώντας “Σύνδεση με τα στοιχεία του ακαδημαϊκού τους λογαριασμού(Στοιχεία UPNet).

Οι φοιτητές που δεν διαθέτουν ενεργό ακαδημαϊκό λογαριασμό  υποβάλλουν την αίτησή τους πραγματοποιώντας ” Σύνδεση με τα στοιχεία του TaxisNet“.

Μετά την υποβολή της αίτησης το σύστημα θα ενημερώνεται αυτόματα για κάθε  αλλαγή στην κατάσταση της αίτησής σας  ενώ παράλληλα θα μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Χρήσιμες πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής της «Αίτησης Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών» μπορείτε να βρείτε στον  επισυναπτόμενο αρχείο “Σύντομος οδηγός για την υποβολή «Αίτησης Ορκωμοσίας για προπτυχιακούς» μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων


Δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να επισυνάψετε για την ολοκλήρωση της αίτησή σας

1. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας σε μορφή pdf.

2. Αίτηση εγγραφής στο δίκτυο αποφοίτων (https://alumni.upatras.gr/). (Επισυνάπτεται).

Παρατήρηση : Αφορά μόνο τους υποψηφίους πτυχιούχους του Τμήματος Γεωπονίας (μεταβατικό) του Πανεπιστημίου Πατρών).

3. Φωτοαντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας σε μορφή pdf.

Παρατήρηση 1: Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται την ημέρα της ορκωμοσίας, η προσκόμιση της πρωτότυπης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να ακυρωθεί.

Παρατήρηση 2: Σε περίπτωση απώλειάς της, θα πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση Απώλειας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, υπογεγραμμένη μέσω του gov.gr.