Εικόνα Ορκομοσία Φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι στην ορκωμοσία του Τμήματος Γεωπονίας που αφορά τους φοιτητές/τριες των Τμημάτων Γεωπονίας (Αμαλιάδας) του Πανεπιστημίου Πατρών και Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, και η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24.04.2024 και ώρα 11:30 π.μ. στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Μεσολόγγι και συγκεκριμένα στο Αμφιθέατρο του κτιρίου Κ-24, θα συμμετάσχουν οι κάτωθι απόφοιτοι:


Από το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Α/Α
Αριθμός Μητρώου
1
Α.Μ. 11965
2
Α.Μ. 12014
3
Α.Μ. 12063
4
Α.Μ. 12112
5
Α.Μ. 12234
6
Α.Μ. 12240
7
Α.Μ. 12260
8
Α.Μ. 12475
9
Α.Μ. 12553
10
Α.Μ. 12625
11
Α.Μ. 12683
12
Α.Μ. 12693

Από το Τμήμα Γεωπονίας (Αμαλιάδας)

Α/Α
Αριθμός Μητρώου
1
1105795
2
1105800
3
1105803
4
1105804
5
1105806