Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνουν online παρουσίαση ενημέρωση μέσω zoom για την ενημέρωση των φοιτητών που έχουν επιλεγεί για ένταξη στα Προγράμματα: «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Γεωπονίας (Αμαλιάδας)», «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» και «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής», την Πέμπτη 18 Απριλίου 2024, ώρα 13:00.


Για τη συμμετοχή σας στην ενημέρωση παρακαλώ συνδεθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://upatras-gr.zoom.us/j/94495062927?pwd=MDlsbk1sODhBT1lnZkVacTRPSFFOQT09

Meeting ID: 961 0475 3692
Passcode: 256769