Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτ/λεπτα

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/16-05-2024 (θέμα 4.1) απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, η παράταση δηλώσεων μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024  για το τμήμα Γεωπονίας  θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από την  Δευτέρα 20-05-2024 έως και την Κυριακή 26-05-2024.


  • Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας (Μεσολόγγι), θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στον σύνδεσμο: https://progress.upatras.gr.
  • Οι φοιτητές των πρώην Τμημάτων Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής,  Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής  και Γεωπονίας (Αμαλιάδας), θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στον σύνδεσμο: https://progress.upatras.gr.
  • Οι φοιτητές του πρώην τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στον σύνδεσμο:  https://e-students.teiwest.gr/ .

Επισημάνσεις- Παρατηρήσεις

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/-τριες ότι οι δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, με βάση τον Οδηγό Σπουδών του έτους εισαγωγής τους και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έκανε δήλωση μαθημάτων για τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου, δεν θα εμφανίζεται στις λίστες με τις δηλώσεις των μαθημάτων, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου 2023-2024 και δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει βαθμό από τη συγκεκριμένη εξεταστική.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι η δήλωση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα, ελέγχοντας μέσα από το https://progress.upatras.gr, το Ακαδημαϊκό τους Έργο και βλέποντας στα δηλωμένα μαθήματα του εξαμήνου τους ότι είναι εγγεγραμμένοι.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει οι φοιτητές να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος πριν την ημερομηνία λήξης της παράτασης των δηλώσεων μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, θα πρέπει να επικοινωνούν με την ομάδα του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ στο e-mail: .

Από την Γραμματεία του Τμήματος