Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Ενημέρωση για απολεσθέντα κλειδιά

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν βρεθεί κλειδιά στο παρκινγκ του τμήματος Γεωπονίας στο Μεσολόγγι. Παρακαλούμε όποιος τα έχει χάσει,  να απευθυνθεί στο φυλάκιο των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι ή στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωπονίας.

Περισσότερα
Εικόνα Προκηρύξεις Προσωπικού

Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Γεωπονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’)

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 24/15.11.2023 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/94791/Ζ2/30.8.2023 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της υπ’ αριθμ. 223/28.09.2023…

Περισσότερα
Λογότυπο gov.gr

Πιστοποιητικά τίτλων σπουδών μέσω gov.gr

Από τις 15 Νοεμβρίου 2023, το Πανεπιστήμιο Πατρών, εφαρμόζοντας τον νόμο 4957/2022 (άρθρο 290), παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση Βεβαιώσεων τίτλων σπουδών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στον σύνδεσμο: https://ptyxia.gov.gr/ με ημερομηνία έκδοσης 01.09.2004 και μεταγενέστερα. Η Βεβαίωση τίτλου σπουδών που εκδίδεται έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορεί είτε…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Ενημέρωση σχετικά με την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στην Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας

H Πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας έχοντας  υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων 28, 29, 40, 42, 412 και 413 του Ν. 4957/2022, όπως ισχύουν 2. την υπ’ αριθμ. 123024/Ζ1/6-10-2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5520/τ. Β΄/7-10-22) 3. τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 192 του Ν. 4823/2021 4. την υπ’ αριθμ. 47940/24-6-22 διαπιστωτική Πράξη του…

Περισσότερα

Έναρξη Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 από φοιτητές, θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα μέσω…

Περισσότερα
Εικόνα Σίτιση Φοιτητών

Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων σίτισης  πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών ακαδ. έτους 2023 – 2024

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται έως 8 Δεκεμβρίου 2023 η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν κάρτα σίτισης. Οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι επιθυμούν να εκδώσουν ειδική κάρτα δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: https://sitisi.upatras.gr/sitisi  . Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Ανακοίνωση σχετικά με την ημέρα της εορτής του Αποστόλου Ανδρέα

Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ. 156/23.11.2023 συνεδρίασή του, μετά από εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε ομόφωνα ότι την ημέρα της εορτής του Αποστόλου Ανδρέα, Πολιούχου των Πατρών και Προστάτη του Πανεπιστημίου, δεν θα λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες και Γραμματείες του Ιδρύματος και δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, εργαστηριακές, κλινικές και…

Περισσότερα
5η Ανοικτή Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας

5η Ανοικτή Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας

Το Tμήμα Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Παν/μίου Πατρών, σας προσκαλεί στην «5η Ανοικτή Ημέρα Υδατοκαλλιέργειας»  που περιλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων στις 29 Νοεμβρίου 2023 και 30 Νοεμβρίου 2023, στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Μεσολόγγι (Κεντρικό Αμφιθέατρο Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών), προς τιμή της εορτής του Αγ. Ανδρέα, «Aλιέα» στο επάγγελμα και…

Περισσότερα
Πρακτική Άσκηση

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην εταιρία Berryplasma World

Η εταιρεία Berryplasma World δραστηριοποιείται στον τομέα των καλλιεργειών μαλακών καρπών στην περιοχή της Βάρδας του Νομού Ηλείας και είναι πρόθυμη να απασχολήσει σπουδαστές στα πλαίσια πρακτικής άσκησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι σπουδαστές οι οποίοι θα επιλέξουν την Berryplasma για πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης τους θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με…

Περισσότερα

Διαδικασία Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας για φοιτητές πρώην τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων που δεν έχουν κατοχυρώσει θέμα Πτυχιακής Εργασίας

Οι φοιτητές του πρώην τμήματος Τεχνολόγων  Γεωπόνων (Τ.Ε.Ι.) που δεν έχουν κατοχυρώσει κάποιο θέμα Πτυχιακής Εργασίας , θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, που υπάρχει διαθέσιμη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στην διεύθυνση https://eservice.upatras.gr   έως 30/11/2023.  Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν…

Περισσότερα