Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Προκήρυξη για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας για το ΜΗΝΑ Δεκέμβριο 2021 του ακαδ. έτους 2021-2022

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ-ΔΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική για την απόκτηση του…

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Αποτελέσματα Κατάταξης φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας της από 20/09/2021 πρόσκλησης

Έπειτα από την από 20/09/2021 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, με συνολικές θέσεις 15 για το ακαδ. έτος 2021-2022, υπέβαλλαν αίτηση 5 φοιτητές/τριες. Η…

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Προκήρυξη για θέσεις Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας για το μήνα Νοέμβριο 2021 του ακαδ. έτους 2021-2022

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ-ΔΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική…

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Αποτελέσματα Κατάταξης φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας της από 24/03/2021 πρόσκλησης

Έπειτα από την από 24/03/2021 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με συνολικές θέσεις 6 για το Εαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021, υπέβαλλαν αίτηση 7 φοιτητές/τριες. Προθεσμία υποβολής ενστάσεων: 12/04/2021 έως 16/04/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος .

Περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Τμήματος Γεωπονίας (π. Τεχνολόγων Γεωπόνων) για έναρξη 01/05/2021

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ-ΔΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική…

Περισσότερα

Αποτελέσματα Κατάταξης φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας της από 24/02/2021 πρόσκλησης

Έπειτα από την από 24/02/2021 σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης με συνολικές θέσεις 8 για το Εαρινό Εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021, υπέβαλλαν αίτηση 21 φοιτητές/τριες. Οι υποψήφιοι με Α/Α από 1 – 8 (όπως αναφέρονται στον πίνακα του επισυναπτόμενου αρχείου) θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ…

Περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ Τμήματος Γεωπονίας (π. Τεχνολόγων Γεωπόνων) για έναρξη 01/04/2021

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ-ΔΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική…

Περισσότερα

Αποτελέσματα Κατάταξης φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας της από από 21/01/2021 πρόσκλησης

Δείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο τα αποτελέσματα Κατάταξης φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ Τμ. Γεωπονίας της από από 21/01/2021 πρόσκλησης.

Περισσότερα

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας (π. Τεχνολόγων Γεωπόνων)

Με την παρούσα προκήρυξη γνωστοποιείται στους φοιτητές του Τμήματος ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ του Πανεπιστημίου Πατρών (Πρώην Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ-ΔΕ) στο πλαίσιο της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους, παρέχεται η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με αμοιβή (η οποία είναι υποχρεωτική…

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την πρακτική άσκηση των φοιτητών

Ο υφυπουργός Παιδείας, Βασίλης Διγαλάκης, υπέγραψε στις 10/11/2020 εγκύκλιο με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε φορείς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. Στην εγκύκλιο αναφέρονται μεταξύ άλλων: Η αναστολή αφορά σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία διεξάγεται με φυσική παρουσία φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου…

Περισσότερα