Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας (με έδρα το Μεσολόγγι), ότι από σήμερα 5/9/2022, υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης, εκ μέρους της Γραμματείας, Βεβαιώσεων (Πιστοποιητικού Ενεργού φοιτητή & Πιστοποιητικού για Στρατολογική χρήση), σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 52/2022.

Στους φοιτητές του Τμ. Γεωπονίας (με έδρα το Μεσολόγγι)- περιλαμβάνονται:

  • οι φοιτητές του Τμ. Γεωπονίας (με έδρα την Αμαλιάδα).
  • οι φοιτητές του Τμ. Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.
  • οι φοιτητές του Τμ. Επιστήμης Βιοσυστημάτων & Γεωργικής Μηχανικής.

Εκ της Γραμματείας