Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα “Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών

Η διδασκαλία του μαθήματος Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών  την Τετάρτη 08-03-2023  αναβάλλεται, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τρίτη 14-3-2023 και ώρα 14.00 μ.μ.  Ο διδάσκων Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Γενετική

Η διδασκαλία του μαθήματος  Γενετική την Τρίτης 07-03-2023  αναβάλλεται, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα γίνει εκτός απροόπτου ως εξής: Θεωρία: Τρίτη 14-3-2023 και ώρα 9.00 π.μ.  Εργαστήριο: Τετάρτη 15-3-2023 και ώρα 15.00 μ.μ.  Ο διδάσκων  Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα “Γενικής Γεωργίας” του πρώην Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Το μάθημα της Γενικής Γεωργίας  του πρώην τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής  θα διεξαχθεί η Θεωρία Δευτέρα 6/3/23 από 9.00-12.00  και το Εργαστήριο 12.00-14.00 .

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα “Ζιζανιολογία” του μεταβατικού πρώην Γεωπονίας

Το μάθημα της Ζιζανιολογία του Μεταβατικού πρώην Γεωπονίας θα διεξαχθεί   το Εργαστήριο εκτάκτως Τρίτη 7/3/23 από 14.00-16.00  και η Θεωρία 16.00-19.00, λόγω κωλύματος του εντεταλμένου διδάσκοντα.

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ανακοίνωση για το μάθημα Οικονομική Γεωργικών Επιχειρήσεων (AGR_808)

Η διάλεξη του μαθήματος Οικονομική Γεωργικών Επιχειρήσεων της Τετάρτης 01/03 θα διεξαχθεί εκτάκτως την Πέμπτη 02/03, 14:00-18:00. *** Αφορά τους φοιτητές πρώην τμήματος  Γεωπονίας – Αμαλιάδας

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για τα μαθήματα Μοριακή Βιολογία-Βιοτεχνολογία Φυτών, Γεωργική Βιοτεχνολογία

Η έναρξη των διαλέξεων των υποχρεωτικών μαθημάτων Μοριακή Βιολογία-Βιοτεχνολογία Φυτών (ΕΦΠ), Γεωργική Βιοτεχνολογία (ΕΒΓΜ), Μοριακή Βιολογία (Μεταβατικό) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 09:00 βάσει του ωρολόγιου προγράμματος που έχει αναρτηθεί στην Αίθουσα Α14 και θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Για την ενημέρωση σας για το μάθημα και την επικοινωνία με τη διδάσκουσα,…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα CRS_401 Φυτοπαθολογία (Τμήμα ΕΦΠ)

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, οι διαλέξεις του υποχρεωτικού μαθήματος Φυτοπαθολογία ξεκινούν επίσημα την Τετάρτη 22/02/2023 και θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Όλοι οι φοιτητές του πρώην τμήματος Ε.Φ.Π. που προτίθενται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν, ή να εξεταστούν, στο υποχρεωτικό θα πρέπει να εγγραφούν στην e-class https://eclass.upatras.gr/courses/AGRI180/ και να ενταχθούν…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα BAE_640 Γεωργ. Ζωολογία – Εντομολογία (Τμήμα ΕΒ & ΓΜ)

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, οι διαλέξεις του υποχρεωτικού μαθήματος Γεωργ. Ζωολογία – Εντομολογία ξεκινούν επίσημα την Τρίτη 21/02/2023 και θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Όλοι οι φοιτητές του πρώην τμήματος ΕΒ & ΓΜ που προτίθενται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν, ή να εξεταστούν, στο υποχρεωτικό θα πρέπει να εγγραφούν στην…

Περισσότερα