Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν το μάθημα «Αλληλεπιδράσεις Φυτών και Μικροοργανισμών» να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/.

Η έναρξη του μαθήματος θα ορισθεί με ανακοίνωση στο eclass του μαθήματος.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

Ο Διδάσκων

Γιώργος Τσιάμης