Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Η διδασκαλία του μαθήματος επιλογής 9ου εξαμήνουΑρχές Γενετικής Βελτίωσης (ΒΑΕ_908)‘ θα ξεκινήσει την ερχόμενη Πέμπτη στις 12/10/2023.

Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ι18 στις 14.00.

Ο Διδάσκων