Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την διευκόλυνση των φοιτητών  και των μελών ΔΕΠ,  ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος, στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων ( https://eservice.upatras.gr ) υπάρχουν αναρτημένες οι παρακάτω αιτήσεις και είναι έτοιμες για χρήση.

Επισημαίνουμε ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω της Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων ( https://eservice.upatras.gr ) πρωτοκολλούνται απευθείας .

Για την υποβολή των συγκεκριμένων αιτήσεων οι χρήστες θα πρέπει αρχικά να συνδεθούν με τα  τα ακαδημαϊκά τους στοιχεία (username-password) στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων μέσω του συνδέσμου https://eservice.upatras.gr/login/

Οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του τμήματος οφείλουν κατά την συμπλήρωση και πριν την υποβολή της αίτησης, να είναι ενήμεροι για την αίτηση και τον σκοπό αυτής μέσω της σύντομης περιγραφής που υπάρχει, καθώς και για τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητο να επισυνάψουν (σε μορφή  doc ή pdf ή jpg ή jpeg ή  png και μέγιστο μέγεθος έως max 8 ΜΒ),  δεδομένου ότι  μετά την οριστική υποβολή της αίτησης δεν θα είναι δυνατή καμία περαιτέρω αλλαγή.


Αιτήσεις για Προπτυχιακούς Φοιτητές

1) Αίτηση αναγνώρισης Μαθημάτων

2) Αίτηση αναστολής φοίτησης προπτυχιακών φοιτητών

3) Αίτηση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών προπτυχιακών φοιτητών

4) Αίτηση διαγραφής

5) Αίτηση εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων

6) Αίτηση επανεξέτασης προακτέου βαθμού

7) Αίτηση Ορκωμοσίας προπτυχιακών Φοιτητών

8) Αίτηση συμμετοχής στις Κατατακτήριες εξετάσεις


Αιτήσεις για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

1) Αίτηση αναστολής φοίτησης

2) Αίτηση διαγραφής

3) Αίτηση συμμετοχής στη τελετή απονομής Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών


Αιτήσεις για Υποψήφιους Διδάκτορες 

1) Αίτηση αναστολής φοίτησης υποψ. διδακτόρων

2) Αίτηση διαγραφής

3)Αίτηση ορκωμοσίας διδακτόρων


Αιτήσεις για Φοιτητές των πρώην Τ.Ε.Ι.

1) Αίτηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης Σπουδών

2) Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης

3) Αίτηση ένταξης στο Παν/μιο Πατρών


Αιτήσεις για διαμένοντες στις Φοιτητικές Εστίες

1) Αίτηση Αλλαγής Δωματίου (για διαμένοντες στις Φοιτητικές Εστίες)

2) Δήλωσης Βλάβης (για διαμένοντες στις Φοιτητικές Εστίες)

3) Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης Διαμονής (για διαμένοντες στις Φοιτητικές Εστίες)


Λοιπές Αιτήσεις για  μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

1) Αίτηση άδειας μετακίνησης μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ