Λογότυπο gov.gr

Από τις 15 Νοεμβρίου 2023, το Πανεπιστήμιο Πατρών, εφαρμόζοντας τον νόμο 4957/2022 (άρθρο 290), παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση Βεβαιώσεων τίτλων σπουδών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στον σύνδεσμο: https://ptyxia.gov.gr/ με ημερομηνία έκδοσης 01.09.2004 και μεταγενέστερα.

Η Βεβαίωση τίτλου σπουδών που εκδίδεται έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα και μπορεί είτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά, είτε να κατατεθεί ως έγχαρτη.

Δεν παρέχονται στοιχεία για τίτλους σπουδών πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, Πάτρας, Μεσολογγίου, Ηπείρου.

Οι απόφοιτοι οι οποίοι δεν βρίσκουν δεδομένα που τους αφορούν μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος τους (ή του Τμήματος αρμοδιότητας) ώστε να παρέχουν ή επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο πληροφοριακό σύστημα Φοιτητολογίου.

Στοιχεία επικοινωνίας των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, υπάρχουν στον σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/education/undergraduate-studies/


Οδηγίες για έκδοση πιστοποιητικού:

  1. Επιλέγετε την ενέργεια «Έκδοση πιστοποιητικού σπουδών Εκδώστε πιστοποιητικό σπουδών εφόσον είστε πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
  2. Συνδέεστε στο σύστημα (χρήση κωδικών TaxisNet, ή προσωπικούς κωδικούς web banking)
  3. «Αποστολή» για την Αυθεντικοποίηση Χρήστη
  4. Επισκόπηση των προσωπικών σας στοιχείων και επιβεβαίωση
  5. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σε πεδίο που τυχόν απουσιάζουν (π.χ. ΑΜΚΑ)
  6. Επιλέγετε το Πανεπιστήμιο Πατρών, από το drop down menu
  7. Προεπισκόπηση στοιχείων σας και «Έκδοση»
  8. Εμφανίζεται το πιστοποιητικό και «Αποθήκευση»

Οδηγίες για έλεγχο εγκυρότητας πιστοποιητικού:

  1. Επιλέγετε την ενέργεια «Έλεγχος εγκυρότητας. Επαληθεύστε την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού σπουδών»
  2. Συμπληρώνετε στο πλαίσιο «κωδικός επαλήθευσης» τον κωδικό του εγγράφου σαρώνετε το QR code

Αναλυτικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ιδρύματος, στον σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/upatras/alumni/govgr/