Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων
Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτ/λεπτα

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 3/14-3-2024 (θέμα 4ο ) απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024  για το τμήμα Γεωπονίας  θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από την  Τρίτη 19-3-2024 έως και την Δευτέρα 15-4-2024.


Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας (Μεσολόγγι), θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στον σύνδεσμο: https://progress.upatras.gr.


Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής,  θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στον σύνδεσμο: https://progress.upatras.gr.


Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής , θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στον σύνδεσμο: https://progress.upatras.gr.


Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Γεωπονίας (Αμαλιάδας), θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στον σύνδεσμο: https://progress.upatras.gr.


Οι φοιτητές του πρώην τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, θα πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στον σύνδεσμο:  https://e-students.teiwest.gr/ .


Επισημάνσεις- Παρατηρήσεις

Για να κάνετε δήλωση μαθημάτων, θα πρέπει απαραίτητα να έχετε κάνει την Ανανέωση Εγγραφής για το τρέχον εξάμηνο.

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/-τριες ότι οι δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, με βάση τον Οδηγό Σπουδών του έτους εισαγωγής τους και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έκανε δήλωση μαθημάτων για τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου, δεν θα εμφανίζεται στις λίστες με τις δηλώσεις των μαθημάτων, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην εξεταστική περίοδο εαρινού εξαμήνου 2023 – 2024 και δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει βαθμό από τη συγκεκριμένη εξεταστική.

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι η δήλωση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα, ελέγχοντας μέσα από το https://progress.upatras.gr, το Ακαδημαϊκό τους Έργο και βλέποντας στα δηλωμένα μαθήματα του εξαμήνου τους ότι είναι εγγεγραμμένοι.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος πριν την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου.

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, θα πρέπει να επικοινωνούν με την ομάδα του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ στο e-mail: .