Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Οριστικά αποτελέσματα 2ης Ανακοίνωσης Υποβολής Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Μάθημα της Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας (Πρώην Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής) Ακαδ. Έτους 2023-2024 

Αναρτήθηκαν τα Οριστικά αποτελέσματα (επιλογής) 2ης Ανακοίνωσης Υποβολής Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Μάθημα της Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας (Πρώην Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής) Ακαδ. Έτους 2023-2024 

Περισσότερα
ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

ΑΡΧΕΛΩΝ – Ημερίδα Διαδικτυακών Παρουσιάσεων για Φοιτητές

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους και εδώ και 40 χρόνια δραστηριοποιείται στην συστηματική παρακολούθηση και έρευνα, διάσωση και περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς και την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Την Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα Διαδικτυακών Παρουσιάσεων για Φοιτητές…

Περισσότερα

Έναρξη Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 από φοιτητές, θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και τις κλινικές ασκήσεις, έχουν οι φοιτητές που έχουν δηλώσει τα…

Περισσότερα
Εικόνα Δηλώσεις Μαθημάτων

Συμπληρωματικές δηλώσεις οφειλόμενων χειμερινών μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών  Π.Π.Σ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Π.Π.Σ. Γεωπονίας (Αμαλιάδας) του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις οφειλόμενων χειμερινών μαθημάτων των επί πτυχίω φοιτητών  των Π.Π.Σ. Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας και Π.Π.Σ. Γεωπονίας (Αμαλιάδας) (AU-AGR) του Πανεπιστημίου Πατρών,  θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 29.04.2024 έως και την Κυριακή 12.05.2024, σύμφωνα με την αριθμ 5/25-4- 2024 (θέμα 8ο) απόφαση συνεδρίασης της Κοσμητείας  Σχολής Γεωπονικών…

Περισσότερα
Εικόνα Κατατακτήριες Εξετάσεις

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Γεωπονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα διενεργηθούν μέσα στο προβλεπόμενο εκ του νόμου χρονικό διάστημα ήτοι : 1 Δεκεμβρίου 2024 με 20 Δεκεμβρίου 2024. H ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 αφορά τα ακόλουθα 3 μαθήματα: Μορφολογία και Ανατομία Φυτών Γενική Βιολογία Γενική και Ανόργανη Χημεία Η ύλη…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών ΕΤΕΠ στην Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας

Η Πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στην Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία ετήσια που άρχεται  την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2025. Η διαδικασία ανάδειξης του εκπροσώπου των μελών…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

O Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π. και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία ετήσια από την 1η Σεπτεμβρίου 2024 έως και την 31η Αυγούστου 2025.  Η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π.…

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Οριστικά αποτελέσματα (επιλογής) 2ης Ανακοίνωσης Υποβολής Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Μάθημα της Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας (Πρώην Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής) Ακαδ. Έτους 2023-2024 

Αναρτήθηκαν τα Οριστικά αποτελέσματα (επιλογής) 2ης Ανακοίνωσης Υποβολής Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Μάθημα της Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας (Πρώην Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής) Ακαδ. Έτους 2023-2024 

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

Οριστικά αποτελέσματα (επιλογής) 2ης Ανακοίνωσης Υποβολής Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Μάθημα της Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας Ακαδ. Έτους 2023-2024

Αναρτήθηκαν τα Οριστικά αποτελέσματα (επιλογής) 2ης Ανακοίνωσης Υποβολής Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Μάθημα της Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας Ακαδ. Έτους 2023-2024

Περισσότερα
Εικόνα Λογότυπο Πρακτικής Άσκησης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Προσωρινά αποτελέσματα 2ης Ανακοίνωσης Υποβολής Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Μάθημα της Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας (Πρώην Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής) Ακαδ. Έτους 2023-2024 

Αναρτήθηκαν τα Προσωρινά αποτελέσματα (επιλογής) 2ης Ανακοίνωσης Υποβολής Αιτήσεων για Συμμετοχή στο Μάθημα της Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Γεωπονίας (Πρώην Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής) Ακαδ. Έτους 2023-2024–ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Περισσότερα