Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Διασφάλιση Ποιότητας (CRS_173)

Το μάθημα Διασφάλιση Ποιότητας (CRS_173) στις 03/05/2023, ημέρα Τετάρτη, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα γίνει σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Αγγλική Ορολογία ΙΙ

Το μάθημα Αγγλική Ορολογία ΙΙ αντί για την Πέμπτη 04-05 και την Πέμπτη 11-05 θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχα τη Δευτέρα 08-05 και τη Δευτέρα 15-05 στις 14:00-18:00

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Ζωοτεχνία

Οι φοιτητές του πρώην τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής , που έχουν δηλώσει το μάθημα Ζωοτεχνία το χειμερινό εξάμηνο και θα το παρακολουθήσουν το εαρινό καλούνται να κάνουν εγγραφή το ταχύτερο στο e-class στο μάθημα Ζωοτεχνία (ΒΑΕ_189) Ο Διδάσκων Κοσμάς Βιδάλης

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί ( CRS_800) πρώην Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Το μάθημα Μετασυλλεκτικοί Χειρισμοί ( CRS_800) στις 16/03/2023, ημέρα Πέμπτη, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα γίνει σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Με εκτίμηση Δρ Λιόπα-Τσακαλδου Αγλαΐα

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα “Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών

Η διδασκαλία του μαθήματος Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών  την Τετάρτη 08-03-2023  αναβάλλεται, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα γίνει την Τρίτη 14-3-2023 και ώρα 14.00 μ.μ.  Ο διδάσκων Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Γενετική

Η διδασκαλία του μαθήματος  Γενετική την Τρίτης 07-03-2023  αναβάλλεται, λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η αναπλήρωσή του θα γίνει εκτός απροόπτου ως εξής: Θεωρία: Τρίτη 14-3-2023 και ώρα 9.00 π.μ.  Εργαστήριο: Τετάρτη 15-3-2023 και ώρα 15.00 μ.μ.  Ο διδάσκων  Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα “Γενικής Γεωργίας” του πρώην Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Το μάθημα της Γενικής Γεωργίας  του πρώην τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής  θα διεξαχθεί η Θεωρία Δευτέρα 6/3/23 από 9.00-12.00  και το Εργαστήριο 12.00-14.00 .

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα “Ζιζανιολογία” του μεταβατικού πρώην Γεωπονίας

Το μάθημα της Ζιζανιολογία του Μεταβατικού πρώην Γεωπονίας θα διεξαχθεί   το Εργαστήριο εκτάκτως Τρίτη 7/3/23 από 14.00-16.00  και η Θεωρία 16.00-19.00, λόγω κωλύματος του εντεταλμένου διδάσκοντα.

Περισσότερα