Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Αναβολή μαθήματος ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ τη Δευτέρα 23-5-2022

Ανακοινώνεται ότι αναβάλλεται η πραγματοποίηση του μαθήματος «ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ» της Δευτέρας 23-5-2022, λόγω εκτάκτου προσωπικού προβλήματος του διδάσκοντος του μαθήματος κ. Γ. Σαλάχα. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν έγκαιρα για την ημερομηνία αναπλήρωσης του μαθήματος. Εκ της Γραμματείας

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Ενημέρωση για την διδασκαλία των μαθημάτων Γενική Αμπελουργία και Γενική Ανθοκομία

Το τμήμα Γεωπονίας έβγαλε προκήρυξη και επαναπροκήρυξη για τα μαθήματα  Γενική Αμπελουργία (ARG_601) και Γενική Ανθοκομία (ARG_403) για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 407/80 για το Εαρινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού  έτους 2021-2022. Για το μάθημα Γενική Αμπελουργία  και στις δύο προκηρύξεις η εκλογή διδάσκοντα ήταν άγονη.…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ανακοίνωση για το εργαστήριο του μαθήματος Γενική Δενδροκομία

Την Παρασκευή 18/3 θα πραγματοποιηθεί η εργαστηριακή άσκηση με τίτλο: Αναγνώριση και τρόπος καρποφορίας πυρηνοκάρπων. Οι φοιτητές θα χωριστούν σε δύο τμήματα: Τμήμα 1ο : Επίθετα από Α έως και Κ, ώρα: 10:00 έως 11:00 Τμήμα 2ο : Επίθετα από Λ έως και Ω, ώρα 13:00 έως 14:00 Εάν κάποιος επιθυμεί να αλλάξει τμήμα να ενημερώσει!

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Ελαιοδοτικά, Κλωστικά, Βιομηχανικά Φυτά

Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας που έχουν επιλέξει το μάθημα Ελαιοδοτικά, Κλωστικά, Βιομηχανικά Φυτά , να εγγραφούν στο e-class,  https://eclass.upatras.gr/courses/AGRI194/ και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του μαθήματος!

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών (AGR_602)

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, οι διαλέξεις του υποχρεωτικού μαθήματος μάθημα ‘’Αρχές και Μέθοδοι Βελτίωσης Φυτών (AGR_602)’’ του ΣΤ΄ Εξαμήνου ξεκινούν επίσημα την Πέμπτη 3/03/2022 και θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Όλοι οι φοιτητές που προτίθενται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν ή να εξεταστούν, στο υποχρεωτικό θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Γεωργική Εντομολογία (AGR_405)

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, οι διαλέξεις του υποχρεωτικού μαθήματος μάθημα Γεωργική Εντομολογία (AGR_405) του Δ΄ Εξαμήνου (παλαιό μάθημα Γ. Ζωολογία – Εντομολογία του πρώην τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων) ξεκινούν επίσημα την Πέμπτη 3/03/2022 και θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία. Όλοι οι φοιτητές που προτίθενται να δηλώσουν και να…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Γονιμότητα Εδαφών – Λιπασματολογία (AGR_603) του 6ου Εξαμήνου

Το υποχρεωτικό μάθημα Γονιμότητα Εδαφών – Λιπασματολογία (AGR_603) του 6ου Εξαμήνου θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη με φυσική παρουσία σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας που προτίθενται να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν το μάθημα Γονιμότητα Εδαφών – Λιπασματολογία (AGR_603) καλούνται να εγγραφούν στο eclass του…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Εδαφολογία (AGR_402) του 4ου Εξαμήνου

Το υποχρεωτικό μάθημα Εδαφολογία (AGR_402) του 4ου Εξαμήνου θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη με φυσική παρουσία σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ειδικότερα, την Τετάρτη 2 Μαρτίου, το μάθημα θα ξεκινήσει στις 13.15 μμ λόγω υπηρεσιακού κωλύματος του διδάσκοντα. Οι φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας που προτίθενται να δηλώσουν και να…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση για το μάθημα Γεωργική Φαρμακολογία και Γεωργικός Πειραματισμός (ΣΤ & Ε΄ Εξάμηνο)

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-2022 και το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος Γεωπονίας, τα Υποχρεωτικά μαθήματα Γεωργική Φαρμακολογία (AGR_604) και Γεωργικός Πειραματισμός  (AGR_505) ΣΤ & Ε Εξαμήνου – Π.Σ Γεωπονίας, θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα με φυσική παρουσία σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι φοιτητές του τμήματος Γεωπονίας που προτίθενται να δηλώσουν και να…

Περισσότερα
Εικόνα Φοιτητές

Παροχή Συμβουλευτικού Έργου στους Φοιτητές από τους συμμετέχοντες στην πράξη με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών»

Η παροχή του συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές από τους συμμετέχοντες στην πράξη με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα. ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ  ΠΕΜΠΤΗ 11.00 π.μ –12.00 μ μέσω zoom  16.00 μ.μ –…

Περισσότερα