Εικόνα Σημαντική Ανακοίνωση Διδάσκοντα

Ενημέρωση φοιτητών για τα μαθήματα: Γεωργική Ζωολογία – Μεταβατικού εξαμήνου πρώην Τμήματος Γεωπονίας (Αμαλιάδας), Φυτοπαθολογία – Ε εξαμήνου  πρώην Τμήματος Γεωπονίας (Αμαλιάδας) και Εντομολογία – Γ εξαμήνου πρώην τμήματος Ε.Φ.Π.

Τα μαθήματα Γεωργική Ζωολογία – Μεταβατικού εξαμήνου πρώην Τμήματος Γεωπονίας (Αμαλιάδας), Φυτοπαθολογία – Ε εξαμήνου  πρώην Τμήματος Γεωπονίας (Αμαλιάδας) και Εντομολογία – Γ εξαμήνου πρώην τμήματος Ε.Φ.Π. δεν θα πραγματοποιηθούν την εβδομάδα 3-7/10/2022 λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε επιστημονικό συνέδριο.

Περισσότερα