Εικόνα Erasmus

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων φοιτητών για Erasmus+ KA131 για Σπουδές – Κινητικότητα ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για ΣΠΟΥΔΕΣ, ανακοινώνουμε την πρόσκληση για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους Σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες) Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο erasmusplus Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 26/02/2024 – 11/03/2024 Πρόσκληση Erasmus+ για Σπουδές στην Ευρώπη 2024-2025 ΦΕΚ_ΑΣΕΠ_πιστοποίησης ξένης…

Περισσότερα

Παράταση αιτήσεων φοιτητών του πρώην Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής για εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας

Παράταση των αιτήσεων εκπόνησης πτυχιακών εργασιών έως και 15.03.2024. Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής , θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την Αίτηση Δήλωσης Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, που υπάρχει διαθέσιμη στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στην διεύθυνση https://eservice.upatras.gr   . Εκπρόθεσμες αιτήσεις…

Περισσότερα