Εικόνα Μετεγγραφές

Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των παθήσεων της υπ΄ αριθμ. Φ151/17897/Β6/2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 358), όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, σε ποσοστό 5% καθ…

Περισσότερα
Εικόνα Φοιτητές

Ακροατής Πανεπιστημιακών Μαθημάτων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Ιδρύματος, της σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία και της υποστήριξη πρακτικών διά βίου μάθησης,  υποστηρίζει το θεσμό του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων». Πολίτες που το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πανεπιστημιακά μαθήματα της επιλογής τους από όσα προσφέρονται στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του…

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία της Γραμματείας τις ημέρες των Χριστουγέννων

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 27.12.2022 και τη Δευτέρα 02.01.2023, η Γραμματεία του τμήματος Γεωπονίας  δεν θα λειτουργεί σύμφωνα με απόφαση του Πρυτανικού Συμβούλιου στην υπ΄ αριθμ. 105/18.11.2022 συνεδρίασή του.

Περισσότερα
Εικόνα Σημαντικό Μήνυμα

Ανακοίνωση σχετικά με την ημέρα εορτής του Αγίου Σπυρίδωνα Πολιούχου της πόλης  Μεσολογγίου – Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του τμήματος ότι τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου δεν θα λειτουργήσει η Γραμματεία του τμήματος και δεν θα πραγματοποιηθούν τα  μαθήματα λόγω της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνα Πολιούχου της πόλης  Μεσολογγίου .

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών Προέδρου και Αντιπροέδρου τμήματος Γεωπονίας

Μετά τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι: α) Η κα Μαρία Παπαδάκη, εκλέγεται Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 31/8/2024. β) Η…

Περισσότερα

Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 7,8 & 9 Δεκεμβρίου  2022.

Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει, Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας, στις 7, 8 & 9 Δεκεμβρίου  2022 καθημερινά από 12.00 μ.μ. – 15.00 μ.μ., για τους φοιτητές/τριες και τους απόφοιτους/τες του Πανεπιστημίου Πατρών. “Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την…

Περισσότερα
Εικόνα Αμφιθέατρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ 2 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (Κωδ. Προγρ. 82190) – Ε.Υ.: Διονύσιος Μαντζαβίνος (02/12/2022).

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 839ης / 29.11.2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο –Ε.Κ.Τ.)…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Γεωπονίας και ορισμός διαχειριστή της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία έως 31/8/2024 και ορισμός διαχειριστή της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας. Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίσθηκε ο κ. Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος, Καθηγητής, ως αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ. Διαχειριστής της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας σύμφωνα με την αρίθμ. 123024/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄…

Περισσότερα
Εικόνα Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) – ακαδ. έτους 2020-2021

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2020-21» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 53552/Ζ1/12-05-2022, ΦΕΚ 2412/B’/16-05-2022) προκηρύσσει κατ’ εκτίμηση 3.000 προπτυχιακές υποτροφίες σε επιμελείς φοιτητές/τριες που σπουδάζουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και ανήκουν σε Ευπαθείς  Κοινωνικές…

Περισσότερα
Εικόνα Εκλογές - Ψηφοφορίες

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Γεωπονίας

Σας ενημερώνουμε ότι η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας, στην υπ΄ αριθ. 4/16.11.2022 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τη σχετική απόφαση με αριθμ.: 84532/07.11.2022, αποφάσισε ομόφωνα, τον ορισμό της Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία έως 31/8/2024.

Περισσότερα